Το επιχειρησιακό περιβάλλον και η οικονομική ανάλυση της εταιρείας ΚΥΚΛΩΨ ΑΕ Σκούπες - Πλαστικά = Business environment and financial analysis of company Cyclops SA brooms - plastics

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το επιχειρησιακό περιβάλλον και η οικονομική ανάλυση της εταιρείας ΚΥΚΛΩΨ ΑΕ Σκούπες - Πλαστικά = Business environment and financial analysis of company Cyclops SA brooms - plastics

Τσοκόγλου, Σουλτάνα-Μαρία

Γίνεται μια στρατηγική ανάλυση της εταιρείας που εμπεριέχει το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον της, το μείγμα μάρκετινγκ, την ανάλυση SWOT και παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία, οι αριθμοδείκτες, κλπ. Τα οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας και αφορούν την οικονομική χρήση του 2013.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.