Η συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τα γενόσημα φάρμακα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τα γενόσημα φάρμακα

Σπαχίδου, Αρχοντία

Στη συγκεκριμένη μελέτη, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και ταυτόχρονα τις στρατηγικές μάρκετινγκ που αναπτύσσονται ή μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε περίπτωση. Ακολουθεί επιγραμματικά η ανάπτυξη της διαδικασίας λήψης απόφασης από το καταναλωτικό κοινό με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο καταναλωτής κατά την διαδικασία λήψης μιας απόφασης. Γίνεται ενημέρωση σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα, τη διαδικασία ανάπτυξης τους και τα σημερινά δεδομένα κατανάλωσης τους σε Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Τέλος παρατίθεται ο τρόπος σύνταξης του ερωτηματολογίου, η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν συνοδευόμενα από αναλυτικά διαγράμματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φαρμακευτική βιομηχανία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.