Ανάλυση και διαχείριση επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση και διαχείριση επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου

Μπασαλιού, Ιωάννα

Αναλύονται διάφορα είδη χρηματοοικονομικών κινδύνων και αναφέρονται οι τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισής τους. Γίνεται αναφορά στον ορισμό του κινδύνου και στην επίδραση που έχει ο κίνδυνος στις επιχειρήσεις όταν χρησιμοποιούν δανειακά κεφάλαια και αναλύονται οι τρόποι διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου, η θεωρία του χαρτοφυλακίου, το μοντέλο CAPM, τα παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα, το υπόδειγμα ΑΡΤ, η αξία σε κίνδυνο (VAR) και οι μέθοδοι διαχείρισης του επιτοκιακού κινδύνου. Τέλος, παρουσιάζεται μια μικρή μελέτη περίπτωσης, που αφορά τον όμιλο της τράπεζας Πειραιώς για το πώς διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον επιτοκιακό κίνδυνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.