Ανάλυση και διαχείριση επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ανάλυση και διαχείριση επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου

Μπασαλιού, Ιωάννα

Αναλύονται διάφορα είδη χρηματοοικονομικών κινδύνων και αναφέρονται οι τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισής τους. Γίνεται αναφορά στον ορισμό του κινδύνου και στην επίδραση που έχει ο κίνδυνος στις επιχειρήσεις όταν χρησιμοποιούν δανειακά κεφάλαια και αναλύονται οι τρόποι διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου, η θεωρία του χαρτοφυλακίου, το μοντέλο CAPM, τα παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα, το υπόδειγμα ΑΡΤ, η αξία σε κίνδυνο (VAR) και οι μέθοδοι διαχείρισης του επιτοκιακού κινδύνου. Τέλος, παρουσιάζεται μια μικρή μελέτη περίπτωσης, που αφορά τον όμιλο της τράπεζας Πειραιώς για το πώς διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον επιτοκιακό κίνδυνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)