Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Ηλιακές τεχνικές

Λιάρος, Θεοφάνης

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των στόχων, των τεχνολογικών προβλημάτων και των προοπτικών της εφαρμογής της ηλιακής ενέργειας όσον αφορά τη συμβολή αυτής στην ορθολογική χρήση της ενέργειας. Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, οι χαμηλότεροι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, οι νέες οικονομικές σχέσεις, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την αξιοποίηση εξαντλήσιμων πηγών ενέργειας, το περιορισμένο δυναμικό αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, ήταν οι βασικοί παράγοντες που ώθησαν τις βιομηχανικές χώρες σε μια εντατική προσπάθεια έρευνας καθώς και υποκατάστασης των εισαγομένων υγρών καυσίμων με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.