Περαίωση φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2007 (EL)
Περαίωση φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο

Θεοδώρου, Έλλη

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με την περαίωση φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο. Ξεκινάει με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, το αντικείμενο και την έννοια της περαίωσης, τις υπαγόμενες δηλώσεις και τα ακαθάριστα έσοδα. Στη συνέχεια αναλύει τις εξαιρούμενες δηλώσεις και τα δηλούμενα καθαρά κέρδη. Αναφέρει τα θέματα σχετικά με την περαίωση και το πρότυπο ειδικό σημείωμα περαίωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.