Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων μέσω Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) και νέου αναπτυξιακού νόμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων μέσω Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) και νέου αναπτυξιακού νόμου

Σκαφίδας, Πάτροκλος

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) αποτελεί τον προγραμματισμό των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο την περίοδο 2007 μέχρι και 2013. Στην εργασία, αναλύονται οι τομείς παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ, παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ, είτε ως άμεση χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων, είτε ως έμμεση μέσω χρηματοδότησης έργων που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται παράλληλα η γενική δομή του ΕΣΠΑ, οι επιδιώξεις για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς και οι στόχοι, η εκπλήρωση των οποίων οδηγεί στα επιθυμητά για την Ελλάδα αποτελέσματα. Εκτίθενται συνοπτικά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν προκηρυχτεί, και ενδεικτικά αξιολογείται μία δράση του ΕΣΠΑ, ώστε να τονιστεί η συμφωνία της με τους Γενικούς Στόχους του πλαισίου, όσο και η εφαρμογή των κριτηρίων των προγραμμάτων στην πράξη. Στο τέλος, εξάγονται γενικά συμπεράσματα για το σύνολο του ΕΣΠΑ.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.