Μεταβατικά φαινόμενα σε τριφασικά συστήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μεταβατικά φαινόμενα σε τριφασικά συστήματα

Κουϊμτζής, Αλέξανδρος

Η εργασία αυτή καλύπτει την ερμηνεία και ανάλυση των κυριότερων μεταβατικών καταστάσεων και φαινομένων, τα οποία εμφανίζονται κατά την λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Θα μελετηθούν η κατάταξη των μεταβατικών φαινομένων, η ανάλυση σφαλμάτων, τα άμεσα κεραυνικά πλήγματα σε γραμμές μεταφοράς, τη μετάδοση υπερτάσεων διαμέσου των μετασχηματιστών, τις λειτουργικές υπερτάσεις γραμμών και τις μεθόδους προστασίας. Στις τελευταίες ΙΟετιες έχουν επικρατήσει οι εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην υπολογιστική1) μεθοδολογία. Έκανε δυνατή την προσέγγιση και επίλυση πολύπλοκων και ανεπίλυτων ως τότε προβλημάτων σε ασύλληπτο εύρος και βάθος. Η τεράστια συμβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη μελέτη των μεταβατικών φαινομένων των τριφασικών δικτύων, κατά τα τελευταία χρόνια, επέτρεψε τη διερεύνηση και των πιο σύνθετων καταστάσεων. Για τους παραπάνω λόγους στην εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα EMTP (Electromagnetic Transient Program) προσομοίωσης μεταβατικών φαινομένων σε μοντέλα γραμμών μεταφοράς. Το πρόγραμμα επιλύει το κύκλωμα, ολοκληρώνοντας τις διαφορικές εξισώσεις περιγραφής του με το γενικευμένο κανόνα ολοκλήρωσης , και δημιουργεί αρχείο εξόδου στο οποίο αποθηκεύονται αποτελέσματα για επεξεργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Κυκλώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.