Εφαρμογές πολυμερών υλικών στην ηλεκτρική και ηλεκτρονική βιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εφαρμογές πολυμερών υλικών στην ηλεκτρική και ηλεκτρονική βιομηχανία

Κλήμης, Κωνσταντίνος
Μπαλάσκας, Μενέλαος

Στο 1° κεφάλαιο γίνεται μια πολύ γενική εισαγωγή στα πολυμερή υλικά και στον πολυμερισμό καθώς και στις κύριες ιδιότητες των πολυμερών υλικών. Στο 2° κεφάλαιο αναφέρονται τα είδη των πολυμερών υλικών που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική και ηλεκτρολογική βιομηχανία. Στο 3° κεφάλαιο αναφέρεται η χρήση και η εφαρμογή των πολυμερών υλικών στην ηλεκτρολογική βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή μονωτήρων, εξετάζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενώ κάνουμε και την σύγκριση σε σχέση με μονιοτήρες που είναι κατασκευασμένοι από άλλα υλικά όπως κεραμικά και γυαλί. Στο 4° κεφάλαιο αναφέρεται η χρήση και η εφαρμογή των πολυμερών υλικών στην ηλεκτρονική βιομηχανία. Ξεκινάμε κάνοντας μια εισαγωγή στην κατασκευή αντιστάσεων και πυκνωτών από πολυμερή υλικά για να καταλήξουμε στην κατασκευή πολυστρωματικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και αισθητήρων από πολυμερή υλικά. Τέλος στο 5° κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα μας απο την εργασία και την βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήσαμε αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πολυμερών υλικών στην ηλεκτρονική και ηλεκτρολογική βιομηχανία.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυμερή
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.