Ναυτιλία και εμπορευματοκιβώτια: συγκριτική αξιολόγηση COSCO και MAERSK = Shipping and containers: comparison analysis COSCO and MAERSK

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ναυτιλία και εμπορευματοκιβώτια: συγκριτική αξιολόγηση COSCO και MAERSK = Shipping and containers: comparison analysis COSCO and MAERSK

Σαρίδης, Σπυρίδων

Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται γενικώς στην ναυτιλία και ειδικώς σε δυο συγκεκριμένες εταιρείες, την COSCO και την MAERSK. Θα γίνει μια ιστορική αναφορά στην ναυτιλία και στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, όπου παράλληλα με αυτό θα παρουσιαστούν ορισμένα αριθμητικά μεγέθη της σημερινής κατάστασης του κλάδου. Στη συνεχεία, θα αναλύσουμε δύο μεγάλες εταιρείες του ναυτιλιακού κλάδου. Η ανάλυση θα είναι τόσο ιστορική, όσο και αριθμητική. Συνήθως, μιλάμε για εταιρείες και αναφερόμαστε για το ποια είναι μεγαλύτερη, ποια είναι η ισχυρότερη κτλ. . Όμως, δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε δύο εταιρείες όταν έχουν διαφορετικά μεγέθη, διαφορετική ιστορία, διαφορετικό χρόνο ύπαρξης και γενικότερα διαφορετική δομή. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει αξιολόγηση των εταιρειών πρώτα με τον εαυτό τους, για να έχουμε τα αριθμητικά μεγέθη ανάλογα των μεγεθών τους, και εν συνεχεία, θα συγκρίνουμε τα μεγέθη αυτά μεταξύ τους. Έτσι, θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε ποια εταιρεία έχει τις καλύτερες επιδώσεις και να καταλάβουμε ποια είναι πραγματικά ποιο αποδοτική, και όχι απλά ποιά είναι η ποιό μεγάλη.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγκριτική αξιολόγηση
Εμπορεύματα - Μεταφορές
Εμπορική ναυτιλία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.