Φορολογία φυσικών προσώπων 2007

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Φορολογία φυσικών προσώπων 2007

Ηλιάδου, Άννα

Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται με τη φορολογία φυσικών προσώπων που ίσχυε κατά το έτος 2007. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους απέκτησαν εισόδημα από τη δραστηριότητα που ασκούν ατομικά ή από κοινού.Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα.Τα φυσικά πρόσωπα είναι υποκείμενα του φόρου, τα οποία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, απέκτησαν εισόδημα, το οποίο κατά τις διατάξεις του νόμου αποτελεί αντικείμενο του φόρου. Τα φυσικά πρόσωπα είναι υποκείμενα του φόρου ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)