Παραδοσιακά προϊόντα της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παραδοσιακά προϊόντα της Ελλάδας

Σταύλα, Βασιλική

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά ο Έλληνας καταναλωτής στρέφεται στην κατανάλωση των παραδοσιακών προϊόντων .Αυτό ωφείλεται στο ότι ο καταναλωτής προσπαθεί να ακολουθήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Στην εργασία που ακολουθεί θα ερευνήσουμε τι είναι παραδοσιακό προϊόν. Τι είναι λοιπόν παραδοσιακό τρόφιμο; Ποιες είναι αυτές οι παραδοσιακές πρώτες ύλες, η παραδοσιακή σύσταση, η παραδοσιακή παραγωγή κ.λπ. που καθιστούν ένα προϊόν ή τρόφιμο παραδοσιακό; Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού θα πρέπει το τι είναι 'παραδοσιακό' να καθορίζεται από τις εθνικές διατάξεις του κάθε κράτους-μέλους, το οποίο και θα πρέπει να θεσπίσει δομές ελέγχου εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού, δηλαδή μέχρι το τέλος του 1993. Yπάρχει ορισμός του παραδοσιακού; Εχουν καθοριστεί οι προδιαγραφές και έχουν συσταθεί οι δομές ελέγχου, ώστε ο καταναλωτής να είναι βέβαιος ότι όταν του λένε παραδοσιακό ψωμί, τρώει όντως παραδοσιακό ψωμί; Με λίγα λόγια, τι ισχύει στην σήμερα Ελλάδα;Αυτό θα το μελετήσουμε παρακάτω. Στις αρχές του 2000 ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) συγκρότησε επιτροπή με αποκλειστικό έργο τη διατύπωση της ορολογίας και των τεχνικών προδιαγραφών των παραδοσιακών προϊόντων ή των Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένων, όπως είναι η επίσημη ονομασία τους. Η Επιτροπή είναι δεκαμελής και την απαρτίζουν επιστήμονες (χημικοί, γεωπόνοι, γιατροί) και εκπρόσωποι της βιομηχανίας. Τα αποτελέσματα των εργασιών της επιτροπής θα υποβληθούν στον ΟΠΕΓΕΠ, ο οποίος μαζί με τις δικές του προτάσεις των προδιαγραφών για τον έλεγχο, την επίβλεψη, την προστασία και την πιστοποίηση των Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένων θα τα υποβάλλει στο υπουργείο Γεωργίας, το οποίο με τη σειρά του θα εκδόσει την υπουργική απόφαση, η οποία αφενός επικυρώνει και ενεργοποιεί τον κανονισμό της ΕΟΚ, αφετέρου διαχειρίζεται το μητρώο εγγραφής των παραδοσιακών προϊόντων,αναλυτικά δε σήμερα στην Ελλάδα ισχύει ως εξής׃ Μητρώο Εγγραφής Παραδοσιακών Προϊόντων

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Οίνος και οινοποιία
Οπωροφόρα δένδρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.