Διεθνή λογιστικά πρότυπα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Παλάγκα, Καλλιόπη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Κάνει αναφορά στο χρονοδιάγραμμα και το καθεστώς των λογιστικών οδηγιών καθώς και στο μηχανισμό προσαρμογής τους. Αναφέρει το νομικό πλαίσιο και ποιες επιχειρήσεις πρέπει να τα εφαρμόζουν. Στη συνέχεια παραθέτει έναν πίνακα με τις κυριότερες διαφορές ανάμεσα στα Δ.Λ.Π - Ε.Γ.Λ.Σ.. Τέλος εξετάζει τα παρακάτω Διεθνή Λογιστικά πρότυπα: ΔΛΠ2 Αποθέματα, ΔΛΠ 8 Αποτελέσματα περιόδου, ΔΛΠ 17 Μισθώσεις, ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης, ΔΛΠ 21 Επίδραση των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού, ΔΛΠ 36 Απαξίωση, περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις, ΔΛΠ 38 Άυλα στοιχεία ενεργητικού, ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα, καταχωρήσεις και αποτίμηση, ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα

Thesis
NonPeerReviewed

Τυποποιημένο λογιστικό σύστημα
Λογιστική - Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)