Η αγορά προϊόντων ελιάς στην Ελλάδα: ανταγωνισμός και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η αγορά προϊόντων ελιάς στην Ελλάδα: ανταγωνισμός και προοπτικές

Λιαροκάπης, Γεώργιος

Η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ελιά, η ιστορία της, οι ποικιλίες της, ο τρόπος που γίνεται η συγκομιδή, το κλάδεμα και η λίπανση της, οι εχθροί της, η θρεπτική της αξία και τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτήν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ελαιόλαδο, οι κατηγορίες και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, η διαδικασία με την οποία παράγεται, οι ιδιότητες του στην υγεία και τη διατροφή του ανθρώπου, ο κλάδος της ελιάς στην Ελλάδα, η διάρθρωση και οι επιχειρήσεις του, η παραγωγή, η κατανάλωση, η ζήτηση και οι τιμές του ελαιόλαδου στην Ελλάδα και οι προοπτικές του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διεθνής παρουσία που έχει η ελιά και το ελαιόλαδο. Έτσι παρουσιάζεται η διεθνής αγορά ελαιόλαδου, οι ανταγωνίστριες χώρες, οι χώρες που παράγουν ελαιόλαδο, η παγκόσμια παραγωγή, ζήτηση, κατανάλωση και τιμές καθώς και οι εξαγωγές και εισαγωγές ελαιόλαδου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της έρευνας, γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση κάποιων βασικών αριθμοδεικτών, των τριών μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου, γίνεται ανάλυση των ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε παραγωγούς ελιάς και δίνονται τα αποτελέσματα από προσωπική συνέντευξη μιας φαρμακοποιού-χημικού. Τέλος δίνονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά - Ελλάδα
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.