Μελέτη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών στοιχείων σε διασυνδεόμενη ή αυτόνομη κατοικία με διάφορες συνθήκες σκίασης και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών στοιχείων σε διασυνδεόμενη ή αυτόνομη κατοικία με διάφορες συνθήκες σκίασης και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Φάντης, Γεώργιος

Στην εργασία μελετάται η εγκατάσταση Φ/Β στοιχείων σε μονοκατοικία, είτε διασυνδεδεμένων με το δίκτυο διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε αυτόνομων κάνοντας ταυτόχρονα μία πρώτη σύγκριση με τα λειτουργικά έξοδα που έχουμε αν είμαστε συνδεδεμένοι μόνο με το αυτόνομο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Στην εργασία επίσης μελετούμε την απόδοση της Φ/Β εγκατάστασης εάν η κατοικία δεν είναι ελεύθερη αλλά σε γειτνίαση με άλλες οικοδομές η κατασκευές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικές αποδόσεις εξ' αιτίας της σκίασης. Επίσης η μελέτη γίνεται για περισσότερες περιοχές της πατρίδας μας με διαφορετική ηλιοφάνεια η καθεμία .Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα PV*SOL expert της εταιρίας The solar design company που είναι από τα πιο ειδικευμένα προγράμματα του είδους με μεγάλη απήχηση σε πολλά γραφεία μελετών της χώρας μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.