Αποδόσεις μετοχών του τραπεζικού κλάδου: μια εμπειρική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αποδόσεις μετοχών του τραπεζικού κλάδου: μια εμπειρική μελέτη

Τσανκτσή, Φανή Χ.
Γρυλλάκη, Γεωργία Γ.

Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα ή αλλιώς το υπόδειγμα της αγοράς για να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των αποδόσεων δύο τραπεζικών μετοχών, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και της Alpha Bank, και της απόδοσης της συνολικής αγοράς, όπως εκφράζεται από τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έρευνα βασίζεται σε ημερήσιες αποδόσεις για διάστημα από 2/12/2014 έως 4/3/2015. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου προκύπτει ότι και οι δύο μετοχές χαρακτηρίζονται ως επιθετικές και αποφέρουν ικανοποιητικά κέρδη όταν η αγορά χαρακτηρίζεται από συνεχή άνοδο των τιμών. Και για τις δύο περιπτώσεις των μετοχών παρατηρείται μεγαλύτερη απόδοση από αυτή της αγοράς, αφού ο συντελεστής επικινδυνότητας είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, σε μία μεταβολή της αγοράς κατά 10% οι αποδόσεις της μετοχή της ΕΤΕ θα μεταβάλλονται κατά μέσο όρο κατά 20,03% ενώ της Alpha Bank κατά 13,6%.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Απόδοση - Μέτρηση
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.