Χρηματοοικονομική ανάλυση του τραπεζικού κλάδου και της Εθνικής Tραπέζης της Ελλάδος για τα έτη 1999-2006

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση του τραπεζικού κλάδου και της Εθνικής Tραπέζης της Ελλάδος για τα έτη 1999-2006

Σιαμέτης, Αθανάσιος Δ.

Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της κερδοφορίας και της αποτελεσματικότητας του Τραπεζικού Κλάδου και της Εθνικής Τράπεζας ειδικότερα, μέσω του υπολογισμού των βασικότερων χρηματοοικονομικών δεικτών για την οκταετία 1999- 2006. Παράλληλα θα προβούμε σε τεχνική ανάλυση της της τιμής της μετοχής της Ε.Τ.Ε. ούτως ώστε ο αναγνώστης να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Τράπεζας και να δύναται εξάγει σαφή συμπεράσματα, εφόσον σκέφτεται να επενδύσει σε αυτήν. Η περίοδος αυτή που εξετάζουμε είναι κρίσιμη, καθώς περιλαμβάνει έτη πριν και μετά την είσοδο της Ελλάδας στο Ευρώ, αλλά και την βάση αιτίων που οδήγησαν στην κρίση του 2008. Επομένως, η παρούσα ανάλυση και τα αποτελέσματά της είναι πολύ σημαντικά για τη βιωσιμότητα και το μέλλον των ελληνικών τραπεζών, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.