Μηχανογραφημένη λογιστική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μηχανογραφημένη λογιστική

Μίντζιλη, Κανδήλα Ι.

Στο πρώτο κεφάλαιο, θα αναλυθούν τα πληροφοριακά συστήματα και ειδικά τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα καθώς θα διαπιστώσουμε την χρησιμότητα αυτών στην μηχανογράφηση των επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα χρειαστεί να αναφερθούμε στα πιο γνωστά λογιστικά προγράμματα αλλά και στη βοήθεια, τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην μηχανογράφηση και θα αποδείξουμε την αναγκαιότητα και την μεταξύ τους σχέση ως επιστήμες, καθώς αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια αλληλένδετη σχέση καθώς και θα αναφερθούμε περί του εννοιολογικού περιεχομένου της Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και θα αναλύσουμε ορισμένα παραδείγματα πάνω σε λογιστικά προγράμματα. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούν και αναλυθούν τα βιβλία β' και γ' κατηγορίας, ο χρόνος τήρησης τους, ιδιαίτερος ρόλος των ανώνυμων εταιρειών και τα έντυπα που χρησιμοποιούνται.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Μηχανοργάνωση - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.