Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το δάνειο

Κρητικού, Κωνσταντίνα

Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης του θεσμού του δανείου , κυρίως από νομική πλευρά. Το δάνειο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς που εμφανίζει η κοινωνική και οικονομική ζωή (ιδιωτικός , τραπεζικός , κρατικός κ.λ.π ) . Βέβαια το κέντρο βάρους του στην σημερινή εποχή έχει μετατοπιστεί κυρίως στις τραπεζικές συναλλαγές και στους πιστωτικούς οργανισμούς , οι οποίοι με αφορούν άμεσα καθώς αποτελούν τον πυρήνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Έχοντας ήδη αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητα του τραπεζικού συστήματος και του ρόλου που διαδραματίζει αυτό στη διαμόρφωση της οικονομίας της χώρας , θεώρησα σκόπιμο να ασχοληθώ με ένα καίριο θεσμό αυτού, το δάνειο. Το δάνειο αποτελεί μεταβίβαση από τον δανειστή στον οφειλέτη χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών υπό λεπτομερώς καθοριζόμενους όρους επιστροφής στην μεταξύ των δύο μερών σύμβαση . Όταν είναι χρηματικό αποτελεί μια πίστωση , αλλά λόγω της μεγάλης συχνότητας των χρηματικών δανείων , οι όροι δάνειο και πίστωση χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημο . Τα δάνεια είναι άτοκα (σπανίως ) και έντοκα και ποικίλουν ως προς το επιτόκιο και το μέγεθός τους . Η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους κατόπιν συμφωνίας κατά την σύναψη τους . Η απόσβεση λοιπόν εξαρτάται από τον τρόπο που θα εξοφληθεί καθώς και από άλλους παράγοντες που αναλύονται στις επιμέρους ενότητες που θα δούμε παρακάτω. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα είδη των δανείων και η σχέση τους με το ενοχικό δίκαιο. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση παλαιών και σύγχρονων πηγών ήταν η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.