Μηχανογραφημένη λογιστική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μηχανογραφημένη λογιστική

Κουλτούκη, Μαρία Ι.

Στην παρούσα εργασία θα γνωρίσουμε την λογιστική επιστήμη και τα βήματα της στην ιστορία. Έντονα όμως βήματα έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα καθώς και η λογιστική αλλά και η πληροφορική ήταν δυο αλληλένδετες επιστήμες. Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων οργάνωσαν και υποστήριξαν σημαντικά όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Η μηχανογραφημένη λογιστική σε συνδυασμό με τα λογιστικά πακέτα μέσω των πληροφοριακών συστημάτων οργανώνουν και βοηθούν την λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα αναλυθούν οι κυριότερες μορφές εταιρειών, η σύσταση, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και όλα εκείνα τα κύρια σημεία που ενδιαφέρουν για την ολοκλήρωση της εργασίας μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα τοποθετηθούμε για την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των πληροφοριακών συστημάτων στην μηχανογράφηση των επιχειρήσεων ειδικότερα. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα βιβλία β΄ και γ΄ κατηγορίας, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησης τους και ιδιαίτερα τα βασικά τους χαρακτηριστικά σε σχέση με την μηχανογράφηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Μηχανοργάνωση - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.