Υποσταθμός υψηλής τάσης 150 Kw: εξοπλισμός, δοκιμές, κανονισμοί

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Υποσταθμός υψηλής τάσης 150 Kw: εξοπλισμός, δοκιμές, κανονισμοί

Ηλιούδης, Παναγιώτης

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στο Σ.Η.Ε. που έχει σκοπό να τροφοδοτεί την κατανάλωση με ηλεκτρική ισχύ, στη χρονική περίοδο και στον τόπο που απαιτείται. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στους υποσταθμούς και στις κατηγορίες που τους χωρίζουμε ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και το πως είναι κατασκευασμένοι. Το επόμενο κεφάλαιο αναλύει τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο Υποσταθμός και γίνεται ανάλυση των αποζευκτών, διακοπτών ισχύος, ζυγών, Μ/Σ μετρήσεων και του Μ/Σ ισχύος. Στις προστασίες που υπάρχουν σ' ένα Υποσταθμό ασχολείται το τέταρτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζουμε συγκεκριμένα τον Υποσταθμό Εσωτερικού Τύπου 150/20 kV με μεταλλικό περίβλημα και μόνωση SF6. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται η ένταξη λειτουργίας του Κέντρου Διανομής στο Σ.Ε.Ε. (Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας). Το κεφάλαιο επτά ασχολείται με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Κέντρου Διανομής, (Εγκαταστάσεις ΕΡ. και Σ.Ρ., γειώσεις κ.λ.π.), ενώ το κεφάλαιο οχτώ περιγράφει λεπτομερώς τα Συστήματα Πυρασφάλειας που θα περιλαμβάνονται στο Κέντρο Διανομής. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο εννέα περιγράφουμε τις σημαντικότερες προδιαγραφές χωρών για τα μηχανήματα υψηλής και μέσης τάσης και στο κεφάλαιο δέκα παραθέτουμε έναν πίνακα που περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων και μερικές ενδεικτικές τιμές. Τέλος στο κεφάλαιο έντεκα παρουσιάζονται οι δοκιμές εξοπλισμού, συστημάτων και λειτουργίας. Αυτές οι δοκιμές γίνονται ώστε να αποδειχθεί ότι το Κέντρο Διανομής πληρεί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται δύο ενδεικτικά σχέδια και ανάλυση αυτών για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και για τους υποσταθμούς 150/20 kV.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.