Εnterprise Εurope Νetwork του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εnterprise Εurope Νetwork του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Παπαμαργαρίτη, Μαρία

Η εργασία ασχολείται με την κατασκευή μιας πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση του Enterprise Europe Network του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε). Λέγοντας πολυμέσα (multimedia) εννοούμε την χρήση υπολογιστή, με ένα συνδυασμό από γραφικά, ήχο, εικόνα, κείμενο και άλλα, επιτρέποντας τον τελικό χρήστη που βλέπει μια εφαρμογή λογισμικού, να ελέγχει πότε και πως τα στοιχεία θα παρουσιαστούν (interactive multimedia). Ο σκοπός αυτού του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι η υποστήριξη των ΜμΕ έτσι ώστε να επωφελούνται περισσότερο από τις ευκαιρίες της Ενιαίας Αγοράς. Παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία. αρουσίαση της πολυμεσικής εφαρμογής του ΕΕΝ είναι πλήρης αφού αναπτύχθηκαν όλα τα στάδια παραγωγής μιας πολυμεσικής εφαρμογής : Την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την διανομή. Στόχος της εργασίας είναι να αποδείξει ότι μπορεί ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιώντας την νέα τεχνολογία να αποκτήσει την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με το ΕΕΝ, τι παρέχει και πως αυτό λειτουργεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.