Μελέτη και κατασκευή μετατροπέα DC/DC 500 W (Chopper)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μελέτη και κατασκευή μετατροπέα DC/DC 500 W (Chopper)

Καραβούλιας, Κωνσταντίνος

Στις ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος το τύλιγμα διεγέρσεως είναι τοποθετημένο στον στάτη, ενώ το τύλιγμα τυμπάνου βρίσκεται στο δρομέα. Ανάλογα με τον τρόπο που είναι συνδεδεμένο το τύλιγμα διέγερσης των κινητήρων συνεχούς ρεύματος τους διακρίνουμε σε: α) Κινητήρες ξένης διέγερσης. β) Κινητήρες παράλληλης διέγερσης. γ) Κινητήρες σύνθετης διέγερσης. δ) Κινητήρες διέγερσης σειράς. Οι κινητήρες ξένης διέγερσης κατασκευάζονται για ειδικές χρήσεις. Οι ειδικές περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται κινητήρες ξένης διέγερσης είναι κυρίως εκείνες, κατά τις οποίες χρησιμοποιούμε τον κινητήρα σε μεγάλα όρια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μεταβολή σε μεγάλα επίσης όρια της τάσης τροφοδοσίας του επαγωγικού τύμπανου. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η διέγερση του κινητήρα πρέπει να τροφοδοτείται από μια ανεξάρτητη πηγή συνεχούς ρεύματος. Οι ιδιότητες των κινητήρων ξένης διέγερσης είναι περίπου όμοιες με τις ιδιότητες των κινητήρων με παράλληλη διέγερση. Στους κινητήρες αυτούς το τύλιγμα διέγερσης συνδέεται παράλληλα με το τύλιγμα του επαγωγικού τύμπανου.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.