Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ σε σκάφος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ σε σκάφος

Ελευθερίου, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου σε ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο βρίσκεται στο νησί της Λήμνου, για την κάλυψη των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις πηγές ενέργειας καθώς και στην φωτοβολταϊκή τεχνολογία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά της φωτοβολταϊκής μετατροπής και επιχειρείται μια περιγραφή στα είδη των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Ακόμα αναλύονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των φ/β στοιχείων και οι τρόποι σύνδεσης τους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η αναφορά στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο, αναλύονται οι κατασκευαστικές του λεπτομέρειες και οι σημαντικότεροι παράγοντες που τα επηρεάζουν. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιοι πίνακες σχετικά με την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σκάφος στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζονται κάποιες γενικές πληροφορίες για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και γίνεται η επιλογή του κατάλληλου για το φωτοβολταϊκό μας σύστημα. Στο κεφάλαιο εφτά αναφέρονται οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διατάξεις και γίνεται η ανασκόπηση του έργου.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.