Ανάπτυξη εργαστηριακού εκπαιδευτικού υλικού για σερβοκινητήρια συστήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη εργαστηριακού εκπαιδευτικού υλικού για σερβοκινητήρια συστήματα

Χαραλαμπίδης, Ζήσης

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η προσέγγιση και η εκμάθηση των Bηματικών κινητήρων μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το DL 2305. Οι Bηματικοί κινητήρες είναι μια ηλεκτρομηχανική διάταξη της οποίας ο άξονας περιστρέφεται σε διακριτά σταθερά βήματα, που ποικίλουν σε αριθμό, παίρνοντας παλμούς τάσης συγκεκριμένης ακολουθίας στους ακροδέκτες εισόδου του. Χρησιμοποιείται σε μία πληθώρα εφαρμογών λόγω του ιδιαίτερου τρόπου περιστροφής του. Οι κινητήρες step, είναι οι μόνοι κινητήρες με ψηφιακή έξοδο, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα είδη κινητήρων, είτε πρόκειται για DC είτε πρόκειται για AC, αφού η έξοδος τους είναι ανάλογη της τάσης (ή της συχνότητας) που εφαρμόζεται πάνω τους. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο εκπαιδευτικό σερβοσυστημα DL 2305. Στη συνέχεια υπάρχουν 14 εργαστηριακές ασκήσεις. Και ακολουθούνε τα κυκλώματα ισχύος όλων των οργάνων του DL 2305. Στο τέλος γίνεται μια αναφορά στον P1D Controller και ακολουθούνε τρία πειράματα για την καλύτερη κατανόηση του.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες
Κυκλώματα
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.