Ηλεκτροκίνηση - το ηλεκτρικό μηχανάκι(Scooter)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηλεκτροκίνηση - το ηλεκτρικό μηχανάκι(Scooter)

Κακουράτου, Αγγελική

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αναφαίρετε στην ηλεκτροκίνηση και κυρίως στο ηλεκτρικό μηχανάκι - σκούτερ, (electric scooter). Κατ' αρχήν παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία ενός σκούτερ . που θα πρέπει κανείς να γνωρίζει, αλλά και το νομικό καθεστώς που ισχύει στις μέρες μας για έναν κάτοχο ενός ηλεκτρικού σκούτερ. Στην συνέχεια αναλύονται τα κύρια μέρη που απαρτίζουν ένα ηλεκτρικό μηχανάκι όπως είναι ο κινητήρας και η μπαταρία. Επιπλέον αναδεικνύονται λεπτομερώς οι διαφορές που υπάρχουν από τον έναν κινητήρα στον άλλον. Παρουσιάζονται οι τρόποι μετάδοσης της κίνησης στον πίσω κυρίως τροχό. Ακόμη αναλύονται εκτενέστερα οι τύποι των μπαταριών και πιο συγκεκριμένα ποιος τύπος μπαταρίας είναι κατάλληλος σε κάθε περίπτωση. Τα σφάλματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς και οι λύσεις τους όπως επίσης και οι σκέψεις για μια νέα μπαταρία με κύριο στόχο τι θα πρέπει να προσέξουμε. Αλλά και ποιος τύπος μετατροπέα DC/DC είναι πιο αξιόπιστος και γιατί. Το πιο σημαντικό όμως σ' αυτή την εργασία είναι η πραγματική έρευνα αγοράς που έγινε, έτσι ώστε να πείσει τον αναγνώστη πως η ηλεκτροκίνηση έχει μπει στην καθημερινότητα μας και είναι κάτι τόσο απλό, όπως επίσης και τι θα πρέπει να προσέξει πριν και μετά την αγορά ενός ηλεκτρικού σκούτερ. Τέλος, δε θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στους κινδύνους που διατρέχει ένας αναβάτης - χειριστής σ' ένα ηλεκτρικό μηχανάκι αλλά και τις πολύτιμες πληροφορίες για την αποφυγή αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.