Ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής για την τουριστική προβολή της Σάμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής για την τουριστική προβολή της Σάμου

Λεμονή, Μαρία

Στην εργασία αναπτύσεται η πολυμεσική εφαρμογή για την τουριστική προβολή της νήσου Σάμου Σκοπός του πρώτου κεφαλαίου λοιπόν είναι να δημιουργηθεί στον αναγνώστη μια γενικότερη εικόνα για τους υπολογιστές. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναγράφονται γενικές πληροφορίες για τα πολυμέσα και πως θα μπορούσε κάποιος Δήμος του Νησιού της Σάμου, να χρησιμοποιήσει τα πολυμέσα, με σκοπό την προβολή για την καλύτερη προσέγγιση του επισκέπτη. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών, δηλαδή , γίνεται αναφορά στα πέντε στάδια που ακολουθούνται για την αποτελεσματική δημιουργία μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Στην συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρονται όλα τα στάδια τα οποία ακολουθήθηκαν για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται μια γενικότερη περιγραφή για το τι περιλαμβάνει η πολυμεσική μου εφαρμογή. Τέλος, στον επίλογο, γίνεται μια αποτίμηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε με την εκπόνηση της εργασίας αυτής καθώς και καταγραφή των συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται το πόσο σημαντικά και απαραίτητα είναι τα πολυμέσα για την προβολή της Σάμου και το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους Δήμους του νησιού και όχι μόνο, η εφαρμογή που δημιούργησα.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.