Διασφάλιση ποιότητας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διασφάλιση ποιότητας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων

Τσεντόγλου, Θεόδωρος

Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με έμφαση στην τήρηση των απαιτήσεων του ΕΣΥΔ και του προτύπου ISO / IEC 17020 καθώς και της Νομοθεσίας. Τα ΚΤΕΟ είναι μονάδες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και στον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Έχοντας υπ’ όψη το σύστημα διαπίστευσης το οποίο παρουσιάζεται διαγραμματικά αμέσως πιο κάτω, τα ΚΤΕΟ βρίσκονται στις υπηρεσίες ελέγχου και διαπιστεύονται από τον ΕΣΥΔ. Σήμερα μπορεί να είναι εταιρείες Δημοσίου είτε Ιδιωτικού Δικαίου όπως προβλέπεται από το σχετικό ΦΕΚ (268 Α)για τα ΚΤΕΟ και για τα ΙΚΤΕΟ ΦΕΚ847_ΥΑ3692.Κατα πόσο τα πρότυπα και η νομοθεσία εφαρμόζονται από ΙΚΤΕΟ το πιστοποιεί το πιστοποιητικό διαπίστευσης του ΕΣΥΔ που επισυνάπτονται στο τέλος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.