Πειραματική διερεύνηση ροϊκών φαινομένων σε ανοικτούς αγωγούς = Experimental investigation of flow phenomena in open channels

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πειραματική διερεύνηση ροϊκών φαινομένων σε ανοικτούς αγωγούς = Experimental investigation of flow phenomena in open channels

Δερμεντζής, Γεώργιος

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η πειραματική διερεύνηση φαινομένων που σχετίζονται με τη ροή υγρού (συνήθως νερού) εντός ανοικτών αγωγών. Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται η επίδραση που έχουν στη ροή του νερού διατάξεις όπως υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης, θυροφράγματα. στένωση Venturi, καθώς και το φαινόμενο του υδραυλικού άλματος. Οι παραπάνω όροι θα εξηγηθούν πιο αναλυτικά στις σελίδες που ακολουθούν. Με τις κατάλληλες διατάξεις (υδαταύλακες) του εργαστηρίου της Μηχανικής Ρευστών θα προβούμε στην πειραματική διαδικασία. Σκοπός είναι να μετρηθούν τα διάφορα ροϊκά μεγέθη που μας ενδιαφέρουν (π.χ. παροχή, βάθος νερού κ.τ.λ.). Στη συνέχεια, από τις σχέσεις που θα προκύψουν μέσω της θεωρητικής ανάλυσης για την κάθε περίπτωση, θα υπολογιστούν μεγέθη τα οποία είναι απαραίτητα για τη χάραξη διαγραμμάτων (π.χ. διάγραμμα βάθους ροής - ειδικής ενέργειας). Τέλος, θα συγκριθεί το σύνολο των αποτελεσμάτων μας με αντίστοιχα θεωρητικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ρευστομηχανική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.