Λογιστικά βιβλία και στοιχεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Λογιστικά βιβλία και στοιχεία

Παπαδάτου, Παρασκευή

Η εργασία μου αυτή, αναφέρεται στη μελέτη των φορολογικών βιβλίων και στα προβλήματα που επιδιώκουν να λύσουν ή δημιουργήσουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συμπίπτει χρονικά με την υλική κυκλοφορία του ενιαίου νομίσματος του Ευρώ στις 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο νόμισμα θα δημιουργήσει κοινές συνήθειες, συμπεριφορές, απαιτήσεις, γεγονός που μας οδηγεί στην βελτίωση της οργάνωσης σε κάθε επίπεδο, στην ανάπτυξη της συνεργασίας σε ένα ευρύτερο οικονομικό και κατά συνέπεια και φορολογικό πλαίσιο, όπως επίσης και στην αρτιότερη προσέγγιση και απλοποίηση της φορολογικής και λογιστικής μας νομοθεσίας και «νοοτροπίας», προκειμένου να «συγκλίνουμε» με τις αντίστοιχες πρακτικές των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.