Μηχανολογική μελέτη θερμοκηπίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μηχανολογική μελέτη θερμοκηπίου

Δέλλιος, Θωμάς

Το θέμα της παρακάτω εργασίας είναι η μελέτη για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του θερμοκηπίου. Αρχικά δίνονται τα χαρακτηριστικά των ελληνικών θερμοκηπίων και γίνεται μια σύγκριση με τα αντίστοιχα της Ευρώπης. Στη συνέχεια μελετούνται οι τρόποι θέρμανσης και κλιματισμού των χώρων και παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Κατόπιν εξετάζονται οι απαραίτητοι αυτοματισμοί για τον έλεγχο των κλιματολογικών συνθηκών. Τέλος υπολογίζονται οι πιθανές απώλειες σε όλες τις εγκαταστάσεις του θερμοκηπίου

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.