Σχεδιασμός διαμορφωτικού καλουπιού για πλαστικά τεμάχια με τη βοήθεια αντλίας κενού καθώς και του αντίστοιχου κοπτικού = Planning of formative moudl for plastic items with the help of pump empty as well as corresponding cutting

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σχεδιασμός διαμορφωτικού καλουπιού για πλαστικά τεμάχια με τη βοήθεια αντλίας κενού καθώς και του αντίστοιχου κοπτικού = Planning of formative moudl for plastic items with the help of pump empty as well as corresponding cutting

Κοντογεωργίου, Αθανάσιος
Βελάνης, Χρήστος

Η παρακάτω εργασία εξετάζει την κατασκευή καλουπιών με τη βοήθεια αντλίας κενού. Τα καλούπια είναι ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεγάλου πλήθους εξαρτημάτων . Το υλικό αυτών των εξαρτημάτων είναι αυτό που ουσιαστικά καθορίζει το υλικό και την λειτουργία των καλουπιών . Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν πολλά είδη καλουπιών όπως: Α) Καλούπια κοπής και διαμόρφωσης λαμαρίνας. Περιγραφή: Κατασκευάζονται καλούπια που είναι κοπτικά , διαμορφωτικά ή διατρητικά τα οποία μπορούν να είναι ενός βήματος ή πολλαπλών βημάτων. Β) Καλούπια πλαστικών εξαρτημάτων (INJECTION). Γ) Καλούπια διαμόρφωσης εν θερμώ μεταλλικών εξαρτημάτων ( όπως είναι τα είδη κιγκαλερίας : λόγχες, σκεπάρνια). Δ) Καλούπια διαμόρφωσης πλαστικών εν κενώ. (VACUUM).

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανουργική τεχνολογία (χύτευση, καλούπια, πρέσσες, τόρνοι)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.