Μουσική και Πολιτική. Ιχνογράφηση μιας σχέσης από το παρελθόν μέχρι σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μουσική και Πολιτική. Ιχνογράφηση μιας σχέσης από το παρελθόν μέχρι σήμερα

Κιλιμάντζος, Μάριος

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην αμφίδρομη σχέση δύο σημαντικών εννοιών, της Μουσικής και της Πολιτικής, που επηρεάζουν διαχρονικά όλες τις κοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο μελέτης αποτελεί ο ισχυρός δεσμός των Πολιτικών εξελίξεων σε συνάρτηση με την Μουσική, και αντίστροφα, που όπως αποδεικνύεται με το πέρασμα των χρόνων διατηρεί την δυναμική αλλά συγχρόνως και την διαχρονικότητα του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των όρων Μουσική και Πολιτική ενώ εξετάζεται η χρήση των μουσικών κομματιών στα πολιτικά δρώμενα και ειδικότερα του ελλαδικού χώρου. Στο δεύτερο μέρος, στην εμπειρική έρευνα, γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων τραγουδιών και αναλύεται το ύφος τους σε σχέση με την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε σε κάθε περίοδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μουσική
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.