Σύγχρονες μέθοδοι τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Σύγχρονες μέθοδοι τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Μάντσος, Χρήστος

Η εργασία αναφέρεται στις μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόζονται στον τριτοβάθμιο καθαρισμό και είναι οι παρακάτω: •Φυσικές •Χημικές •Βιολογικές Μπορούν να εφαρμοστούν χωριστά ή σε συνδυασμό. Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων καθώς και το στάδιο εφαρμογής τους γίνεται ανάλογα με το είδος της ουσίας που πρέπει να απομακρυνθεί. Στα σχήματα δίνονται οι μέθοδοι προχωρημένης επεξεργασίας καθώς και οι ουσίες τις οποίες απομακρύνουν. Παρακάτω δίνεται η απόδοση των μεθόδων προχωρημένης επεξεργασίας, όσον αφορά την απομάκρυνση των παρακάτω στοιχείων : •BOD, (Οργανικά) •S.S (Αιωρούμενα στερεά) •ΝΗ3 (Αμμωνιακό άζωτο) •Ν03 (Νιτρικά) •Οργανικό άζεοτο •Φωσφορικά (ΡΟ4) Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά η μέθοδος της επεξεργασίας των στοιχείων

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.