Οργανισμοί κοινωνικής φροντίδας και εθελοντισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οργανισμοί κοινωνικής φροντίδας και εθελοντισμός

Φραγκούλης, Λογοθέτης

Το κράτος πρόνοιας στις μέρες μας περνάει μια δομική κρίση τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Πλέον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κοινωνικό κράτος. Το δημιουργούμενο κενό επιχειρούν να συμπληρώσουν οι οργανισμοί κοινωνικής φροντίδας των οποίων ο στόχος συνδέεται με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αναδιανομή του εισοδήματος και την επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι οργανισμοί κοινωνικής φροντίδας περιλαμβάνουν ένα μεγάλο, πολύπλευρο, πολυδιάστατο και ποικίλο φάσμα επαγγελματικών κοινωνικών υπηρεσιών. Η διείσδυση και η προσαρμογή των οργανισμών κοινωνικής φροντίδας στις νέες συνθήκες απαιτεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ευέλικτων οργανωτικών δομών και αποτελεσματικών στρατηγικών διοίκησης, ηγεσίας και αξιολόγησης. Εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των πολιτών που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Οι ΜΚΟ αποτελούν μία έκφανση των εθελοντικών οργανισμών παγκοσμίως. Τα Μ.Μ.Ε. συμβάλλουν στην κοινωνική ευαισθητοποίηση του κοινού με τη δύναμη που διαθέτουν να επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τη γνώμη του. Η αλληλεπίδραση MME και φορέων κοινωνικής πολιτικής συμβάλλει αφενός στην πολυφωνία του λόγου των μέσων και, αφετέρου, στη «μεσοποίηση» του λόγου της κοινωνικής πολιτικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Εθελοντισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.