Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Αμοιβαία κεφάλαια

Γιαννούση, Πετρούλα

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα ασχοληθεί με τα Ελληνικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού και τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Τα Αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρίες επενδύσεων Χαρτοφυλακίου είναι οι σύγχρονες συγκεντρώσεως και διαχειρίσεως κεφαλαίων με αποκλειστικό σκοπό την επένδυση τους στην Χρηματιστηριακή αγορά στο εσωτερικό της χώρας αλλά και σε ξένες αγορές. Ακριβώς η συγκέντρωση κεφαλαίων είναι το διακριτικό χαρακτηριστικό των θεσμικών επενδυτών. Ο χαρακτηρισμός “θεσμικός επενδυτής" στην περίπτωση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παίρνει μία ξεχωριστή σημασία διότι, λόγω του υποχρεωτικού της αποκλειστικότητας επενδύσεων σε κινητές, χρηματιστηριακές αξίες , αποτελούν τον κύριο μοχλό λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών αλλά και γενικότερα των κεφαλαιαγορών. Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα στις δύο μορφές διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου (Α.Κ και Ε.Ε.Χ) αφού και στις δύο περιπτώσεις κύριος σκοπός είναι η σωστή συγκρότηση και διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου τίτλων αλλά και μία ουσιώδης διαφορά δηλαδή η τυπική “καταστατική" μορφή λειτουργίας. Δηλαδή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πού είναι κοινωνία δικαίου δια χειριζόμενη από ανώνυμη εταιρία και το κεφάλαιο της μεταβαλλόμενο καθημερινά με την είσοδο ή αποχώρηση επενδυτών και της Ε.Ε.Χ που είναι νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανωνύμου εταιρίας συγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.