Άρθρο 10 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων(Κ.Β.Σ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Άρθρο 10 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων(Κ.Β.Σ.)

Καρκαλέτση, Ασπασία

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) έχει στενή σχέση με τη λογιστική οργάνωση της επιχείρησης. Η επιτυχία του Κ.Β.Σ. προϋποθέτει άρτια λογιστική οργάνωση, διότι απ’ αυτήν αντλεί τις πληροφορίες προς επίτευξη των σκοπών του. Η λογιστική είναι μία από τις σπουδαιότερες λειτουργίες της επιχείρησης, απαραίτητη για τον έλεγχο της πορείας της. Από μερικούς θεωρείται ότι είναι το νευρικό σύστημα της επιχειρήσεως, το οποίο αν διασαλευθεί χάνει η επιχείρηση τον έλεγχό της και βαδίζει στα τυφλά. Η λογιστική είναι ουσιαστικά όργανο ελέγχου και μέσο άντλησης πληροφοριών, που δίνουν στη διοίκηση της επιχείρησης πλήρη και σαφή ιδέα των γεγονότων τα οποία θα επιτρέψουν την λήψη ορθών αποφάσεων. Η λογιστική για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι το μάτι και το αυτί της Διοίκησης, χωρίς τη γνώση της οποίας είναι αδύνατη η παρακολούθηση των απειράριθμων συναλλαγών, διότι η μνήμη του ανθρώπου δεν είναι δυνατόν να συγκρατήσει τον τεράστιο όγκο των συναλλαγών. Η λογιστική οργάνωση είναι σύνολο μέσων που διευκολύνουν τη συγκέντρωση και ανάλυση των πληροφοριών και την κατάταξή τους κατά μεθοδικό τρόπο, ώστε να επιτύχει η επιχείρηση την άντληση των αναγκαίων στοιχείων. Ο Κ.Β.Σ. κατά τη διαδρομή της ιστορίας του, έχει διέλθει πολλά στάδια, ανάλογα με την οικονομική και δημοσιονομική εξέλιξη, ώστε να καταλήξει τελικά στο ισχύον σήμερα Πρ. Δ/γμα 186/1992. Λόγω της φύσεως του νομοθετήματος, το οποίον απαιτεί λογιστικές, νομικές, οικονομικές και φορολογικές γνώσεις, η ερμηνεία του παρουσιάζει πολλές δυσχέρειες στην εφαρμογή του. Από την άφθονη νομολογία και τις ερμηνευτικές λύσεις της Διοίκησης που ίσχυσαν κατά το προηγούμενο καθεστώς μεταφέρονται και παρατίθενται εδώ όσες κατά τη γνώμη μας και κατά τις απόψεις της Διοίκησης ισχύουν και υπό το κρατούν σήμερα καθεστώς του Π.Δ. 186/1992.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.