Επικοινωνία μέσα στις οργανώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Επικοινωνία μέσα στις οργανώσεις

Πουραΐμης, Σπυρίδων

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή θα αναλύσουμε την έννοια της επικοινωνίας και το ρόλο της μέσα στις οργανώσεις. Η επικοινωνία είναι φαινόμενο που ξεκινά από την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό που προδίδει την ύπαρξή του, δηλαδή ο άνθρωπος υπάρχει, υφίσταται και είναι, γιατί επικοινωνεί. Αποτελεί ως εκ τούτου η επικοινωνία το ειδοποιό στοιχείο και το συστατικό χαρακτηριστικό που φανερώνει την ύπαρξή του που τον διαφοροποιεί από άλλα όντα και ζώντες οργανισμούς. Ακόμη, φιλοσοφικότερη προσέγγιση στο στοιχείο αυτό είναι η θέση ότι ο άνθρωπος είναι όταν επικοινωνεί, αλλιώς δεν είναι τόσο που η επικοινωνία θεωρείται ως ένα οντολογικό γεγονός και προϋπόθεση για την ύπαρξη του ανθρώπου. Κάτω από την αντίληψη αυτή, μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς όπως ο έρωτας, η τέχνη κ.λ.π είναι και κορυφαίες μορφές επικοινωνίας. Οι άνθρωποι από τις πρώτες μορφές οργάνωσης τους χρησιμοποίησαν άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα τεχνικές επικοινωνίας, χωρίς όμως να συστηματοποιήσουν την επικοινωνιακή γνώση και να την κάνουν επιστήμη, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν αποτελούσε πρόβλημα για μελέτη και έρευνα. Η ρητορική δεινότητα και τεχνική του προφορικού λόγου του Δημοσθένη, του Κικέρωνα και άλλων επιφανών ρητόρων της αρχαιότητας δεν στηρίζεται σε επιστημονικές γνώσεις αλλά αποτελούσαν και αποτελούν προϋποθέσεις για επιστημονική προσέγγιση. Η επικοινωνιακή επιστήμη προέκυψε πολύ πρόσφατα και αποτελεί μια βαθύτερη και συστηματικότερη κατάταξη των γνώσεων πάνω στο φαινόμενο επικοινωνία. Η σημερινή θεώρηση του φαινομένου αυτού τα κατατάσσει στα κοινωνικά φαινόμενα, γιατί συνδέεται με την κοινωνική διάσταση του ανθρώπου. Αποτελεί το αναγκαίο μέσο για την συμμετοχή του μαζί με τον άλλο, το αναγκαίο όπλο που αποξενώνει από το εγώ και τον οδηγεί στο εσύ.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανωτική συμπεριφορά
Ανθρώπινη συμπεριφορά
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.