Περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων

Μοντσενίγου, Δήμητρα

Το κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας είναι η Περιβαλλοντική Επίδοση των Επιχειρήσεων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσπαθεί καταρχήν να παρουσιάσει την έννοια της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων, να διευκρινίσει έννοιες όπως περιβαλλοντική διαχείριση, μέτρηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Κυρίως, όμως, προσπαθεί να συνδέσει την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης με την περιβαλλοντική επίδοση και να συμβάλει στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής επίδοσης. Καθώς ο αριθμός των εταιριών παγκοσμίως που εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) συνεχώς αυξάνεται Το ενδιαφέρον αυτό εντείνεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν ευρήματα μελετών που απαντούν τόσο το αν είναι θετικά τα αποτελέσματα όσο και αρνητικά για την μόλυνση του περιβάλλοντος. Επίσης θα παρουσιαστούν τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιχείρηση με τη βοήθεια της ανάλυσης του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού, νομικού και περιβαλλοντολογικού περιβάλλοντος. Σκοπός επίσης αποτελεί η παρουσίαση των βασικών οφελών και των προβλημάτων - μεγαλύτερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή ΣΠΔ, η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης, η καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς θα παρουσιαστούν και συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί δείκτες για συγκεκριμένη επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Περιβαλλοντική πολιτική
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)