Περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων

Μοντσενίγου, Δήμητρα

Το κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας είναι η Περιβαλλοντική Επίδοση των Επιχειρήσεων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσπαθεί καταρχήν να παρουσιάσει την έννοια της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων, να διευκρινίσει έννοιες όπως περιβαλλοντική διαχείριση, μέτρηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Κυρίως, όμως, προσπαθεί να συνδέσει την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης με την περιβαλλοντική επίδοση και να συμβάλει στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής επίδοσης. Καθώς ο αριθμός των εταιριών παγκοσμίως που εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) συνεχώς αυξάνεται Το ενδιαφέρον αυτό εντείνεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν ευρήματα μελετών που απαντούν τόσο το αν είναι θετικά τα αποτελέσματα όσο και αρνητικά για την μόλυνση του περιβάλλοντος. Επίσης θα παρουσιαστούν τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιχείρηση με τη βοήθεια της ανάλυσης του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού, νομικού και περιβαλλοντολογικού περιβάλλοντος. Σκοπός επίσης αποτελεί η παρουσίαση των βασικών οφελών και των προβλημάτων - μεγαλύτερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή ΣΠΔ, η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης, η καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς θα παρουσιαστούν και συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί δείκτες για συγκεκριμένη επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Περιβαλλοντική πολιτική
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.