Οι κυκλικές κρίσεις του καπιταλισμού και οι συνεισφορά του Marx και Keynes στην κατανόηση τους.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι κυκλικές κρίσεις του καπιταλισμού και οι συνεισφορά του Marx και Keynes στην κατανόηση τους.

Χιονίδου, ΄Αννα

Το πρόβλημα των κρίσεων του καπιταλισμού δεν έφυγε ποτέ από το οπτικό πεδίο των Οικονομικών. Οι κρίσεις είναι φαινόμενα εξαιρετικά πολύπλοκα, διαμορφώνονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από μια μεγάλη ποικιλία οικονομικών δυνάμεων. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται οι κρίσεις του καπιταλισμού καθώς και ο οικονομικός κύκλος και οι φάσεις του. Επίσης θα αναφερθούμε στις αιτίες που προκάλεσαν τις οικονομικές κρίσεις και το τι αντίκτυπο είχαν αυτές στις διάφορες κοινωνίες, καθώς και θα παρουσιάσουμε τρόπους αντιμετώπισης τους. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα εξετάσουμε τις αναφορές των Marx και Keynes πάνω στις κυκλικές κρίσεις του καπιταλισμού, και το πώς επηρέασαν οι απόψεις τους την κατανόηση αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.