Οι στρατηγικές δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων: περίπτωση της αγοράς του νομού Καστοριάς = Strategies of public relationships and communication of the smalland medium size enterprices: the case of the market of kastoria perfecture

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι στρατηγικές δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων: περίπτωση της αγοράς του νομού Καστοριάς = Strategies of public relationships and communication of the smalland medium size enterprices: the case of the market of kastoria perfecture

Τζάτζου, Παναγιώτα

Στόχος αυτής της πτυχιακής μελέτης είναι να αναλυθεί η έννοια του όρου «Δημόσιες Σχέσεις» και την πρακτική εφαρμογή της στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Καστοριάς. Στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει η ανάλυση της εφαρμογής των Δημοσίων σχέσεων στις επιχειρήσεις, αλλά και η επιθυμητή μελλοντική κατάσταση εφαρμογής των Δημοσίων Σχέσεων. Επίσης θα εξεταστεί η εφαρμογή των Δημόσιων Σχέσεων στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς, καθώς και στο πως οι τοπικοί επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν την εφαρμογή των στρατηγικών των δημοσίων σχέσεων ακόμη και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν για την καλυτέρευση των συνθηκών. Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει 50 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους του Νομού Καστοριάς. Συνολικά το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 17 ερωτήσεις. Τελικά απ την πρωτογενή μας έρευνα διαπιστώθηκε, πώς στις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι ίδιοι οι επιχειρηματίες ποντάρουν σε απευθείας σχέσεις με τον πελάτη, αγνοώντας την πιθανότητα διεύρυνσης του κύκλου εργασιών μέσω χρησιμοποίησης των επιτευγμάτων επιστημονικά αποδειγμένων μεθόδων των Δημοσίων Σχέσεων. Όμως, παρατηρείται μια δυνατή θέληση για χρησιμοποίηση ενός υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων για να τους αναλάβει τον τομέα της επικοινωνίας με το κοινό.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.