Ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανών CNC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανών CNC

Σιργκάνης, Κωνσταντίνος

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει τα βήματα οργάνωσης και δημιουργίας μηχανουργικών κατεργασιών για την χρήση ενός ψηφιακού κέντρου μηχανουργικών κατεργασιών CNC τριών αξόνων με τη βοήθεια του SolidCAM. 0 σκοπός είναι να επιδείξει τη διαδικασία ορισμού κατεργασιών φραιζαρίσματος, καθώς και τους τρόπους δημιουργίας του μοντέλου κατεργασίας, της εισαγωγής του μοντέλου αναφοράς και τους τρόπους δημιουργίας του ακατέργαστου μοντέλου. Η διαδικασία παραγωγής στο SolidCAM™ μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η εισαγωγή του μοντέλου κατεργασίας στο περιβάλλον του SolidCAM™. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η ρύθμιση του περιβάλλοντος κατεργασίας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει η επιλογή του τύπο της μηχανής, όπου θα γίνει η κατεργασία και ο ορισμός των αξόνων που θα χρειαστούν. Επιπλέον ορίζεται το σύστημα συντεταγμένων, το μοντέλο και το ακατέργαστο υλικό (stock), ο αριθμός του προγράμματος για τον κώδικα G, το υλικό, οι ρυθμίσεις του κομματιού και τέλος ορίζονται τα εργαλεία και η μηχανή. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την δημιουργία των κατεργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος. • Τέλος στο τέταρτο στάδιο περιλαμβάνεται η δημιουργία του κώδικα G ο οποίος μεταφέρετε στη συνέχεια στο κέντρο κατεργασίας και ξεκινάει η παραγωγή.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργαλειομηχανές
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.