Οι εξελίξεις στην παιδεία και η επικοινωνιακή πολιτική των κομμάτων μέσα από καθημερινές εφημερίδες για το έτος 2007 = The developments in the education and the communication policy of parties through daily newspapers for the year 2007

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι εξελίξεις στην παιδεία και η επικοινωνιακή πολιτική των κομμάτων μέσα από καθημερινές εφημερίδες για το έτος 2007 = The developments in the education and the communication policy of parties through daily newspapers for the year 2007

Χατζηπέτρος, Πέτρος

Η παρούσα εργασία μελετάει τον ρόλο των κοινοβουλευτικών κομμάτων και την επικοινωνιακή πολιτική που ακολούθησαν απέναντι στ o ζήτημα της παιδείας μέσω των καθημερινών εφημερίδων. Αναλύεται ένα ζήτημα το οποίο κορυφώθηκε το 2006 και το 2007 το οποίο αφορά τις στρατηγικές που τα κόμματα ακολούθησαν κατά την υπό εξέταση περίοδο στον τομέα της παιδείας καθώς κι ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι πολιτικές προβλήθηκαν απ’ τα ΜΜΕ και συγκεκριμένα από τις εφημερίδες. Αναμφίβολα η εκπαιδευτική κινητοποίηση δημιουργεί κάποιους προβληματισμούς στον πολιτικό κόσμο αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού συνόλου. Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας και της έρευνας, η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16 που υπερασπίζεται τη δωρεάν δημόσια Παιδεία και εμποδίζει τη λειτουργία των ιδιωτικών Πανεπιστημίων, η αναγνώριση των πτυχίων που δίνουν τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών είτε ελληνικών είτε ξένων συμφερόντων, η άρση του φοιτητικού ασύλου, όσο και η οριοθέτηση χρονικών πλαισίων στα έτη φοίτησης είναι μερικά από τα επί μέρους αιτήματα για τα οποία οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί απ’ την πλευρά τους κινητοποιούνται και τα πολιτικά κόμματα καλούνται να θεσπίσουνε τις θέσεις και την πολιτική τους. Σε μία περίοδο έντονου κοινωνικού αναβρασμού στην εκπαιδευ τική και φοιτητική κοινότητα, όπου τα κόμματα λαμβάνουν σοβαρές για το ζήτημα της παιδείας αποφάσεις, χαράζουν σημαντικές επικοινωνιακές πολιτικές και τα ΜΜΕ διαδραματίζουν το ρόλο τους με την δική τους επιρροή. Εκεί ακριβώς η παρούσα έρευνα, επιχειρεί να αναζητήσει και να αναλύσει την επικοινωνιακή πολιτική και τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων στην παιδεία μέσα από καθημερινές εφημερίδες. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της εργασίας, είναι η επικοινωνιακή παιδεία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Άλλωστε οι ίδιες οι εξελίξεις είναι εκείνες που ορίζουν (τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό) τη χάραξη της επικοινωνιακής πολιτικής των κομμάτων. Η εργασία δεν θα αποτελέσει μονομερή ενημέρωση – ιστορικ ή καταγραφή των εξελίξεων, άλλωστε αυτό δεν αποτελεί τον σκοπό της, αλλά θα προσεγγίσει το πώς κάθε αναφερόμενη εξέλιξη επιδρά στα κόμματα και πως αυτά τη διαχειρίζονται μέσω των εφημερίδων. Ο τρόπος με τον οποίο ακολούθησε η κυβέρνηση αυτή την πολιτική, η διαχείριση του εσωτερικού διχασμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αμφιλεγόμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 κι η ενδεχόμενη ζημιά στην εικόνα της και εντέλει οι ακατάπαυστες κινητοποιήσεις στην παιδεία, προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στρατηγική των κομμάτων να ερευνηθεί παράλληλα με την ουσία των εξελίξεων στην παιδεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις
Εκπαιδευτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.