Οι πολιτικές ειδήσεις στην κυπριακή τηλεόραση. Συγκριτική ανάλυση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι πολιτικές ειδήσεις στην κυπριακή τηλεόραση. Συγκριτική ανάλυση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών της Κύπρου

Χαραλάμπους, Κυριακή

Στη παρούσα εργασία θα εξεταστούν οι πολιτικές ειδήσεις στην Κυπριακή τηλεόραση, δίνοντας έμφαση στη σύγκριση των ιδιωτικών και δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών της Κύπρου. Ο όρος πολιτική είδηση περιλαμβάνει ότι αφορά τα πολιτικά γεγονότα, τα πολιτικά δρώμενα της κάθε χώρας, καθώς επίσης και τα γεγονότα τα οποία απασχολούν ένα κράτος και μια κοινωνία γενικότερα. Στην αρχή της εργασίας θα γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας της τηλεόρασης, του τηλεοπτικού κοινού, των βασικών χαρακτηριστικών των δελτίων ειδήσεων καθώς επίσης και τη διαφορά μεταξύ των δημοσίων και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη δύναμη και την ισχύ της τηλεόρασης όσον αφορά τη πολιτική και τον πολιτικό λόγο, ποια η επιρροή της τηλεόρασης στη πολιτική καθώς και εάν υπάρχει ασάφεια της πολιτικής ενημέρωσης από αυτή. Έπειτα γίνεται η παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας και η εμπειρική καταγραφή των πολιτικών ειδήσεων της κυπριακής τηλεόρασης, γνωριμία των τηλεοπτικών σταθμών της Κύπρου. Τέλος παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας δίνοντας έμφαση στις διαφορές της ιδιωτικής και της δημόσιας τηλεόρασης της Κύπρου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.