Το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη καλλιέργεια βιομηχανικού ροδάκινου στον Α.Σ. Άρνισσας (Πρότυπα AGRO 2-1 ΚΑΙ 2-2)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη καλλιέργεια βιομηχανικού ροδάκινου στον Α.Σ. Άρνισσας (Πρότυπα AGRO 2-1 ΚΑΙ 2-2)

Τσιάμη, Αικατερίνη

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής ορίζεται ως ένα πολυδιάστατο δυναμικό σύστημα σύγχρονης γεωργικής πρακτικής που στοχεύει, μέσα από τη σχολαστική καταγραφή και τον έλεγχο όλων των εισροών και εκροών στη γεωργική εκμετάλλευση, στην ισόρροπη ανάπτυξη μιας οικονομικής και κερδοφόρας παραγωγής με σεβασμό ως προς το περιβάλλον και την ασφάλεια τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού χρήστη. Στην Ελλάδα το νέο αυτό παραγωγικό μοντέλο ελέγχεται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) με διακριτικό τίτλο Agrocert. Το Σύστημα βασίζεται στο εθνικό πρότυπο Agro 2-1 και Agro 2-2 με τα οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν. Εκτός από τον AgroCert δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και άλλοι τρεις Πιστοποιητικοί Οργανισμοί.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Ποιοτικός έλεγχος
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.