Κατασκευή πρότυπου μοντέλου (καλούπι) για τη χύτευση κουζινέτου έδρασης τυμπάνων ταινιοδρόμων με χρήση αντίστροφης μηχανικής.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Κατασκευή πρότυπου μοντέλου (καλούπι) για τη χύτευση κουζινέτου έδρασης τυμπάνων ταινιοδρόμων με χρήση αντίστροφης μηχανικής.

Αδαμίδης, Αντώνιος

Η παρούσα μελέτη αποτελεί το πρώτο από τα δυο μέρη μιας πτυχιακής εργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αφορά την διεύρυνση του συστήματος την αντίστροφης μηχανικής στην σχεδίαση του μοντέλου μας, καθώς η αναφορά στις εργαλειομηχανές οι οποίες χρειάσθηκαν για την επίτευξη της εργασίας και η παρουσίαση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό των εν μέρη της διαδικασιών που ακολούθησαν για την υλοποίηση της εργασίας αυτής. Η μέθοδος της αντίστροφης μηχανικής είναι η διαδικασία κατά την οποία έχουμε το αντικείμενο - προϊόν το οποίο θέλουμε να παράγουμε και από αυτό θα ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία κατασκευής. Δηλαδή θα μετρήσουμε το μοντέλο το οποίο έχουμε και από τις μετρήσεις θα εξέλθουν τα σχέδια για την υλοποίηση του πρωτότυπου καλουπιού μας. Θα πρέπει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη μέθοδος λαμβάνει χώρο συνήθως σε κατασκευές οι οποίες είναι πολύπλοκες η απαρτίζονται από πολλές λεπτομέρειες οι οποίες είναι δύσκολο να αποτυπωθούν σε ένα μηχανολογικό σχέδιο , λόγω της πληθώρας των διαστάσεων και αν αυτό ήταν εφικτό τότε το σχέδιο θα ήταν δύσκολο στην μελέτη του. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από την βιντεοσκόπηση της όλης διαδικασίας κατασκευής του πρότυπου μοντέλου (καλουπιού), από το πρώτο μέχρι το τελικό στάδιο αυτής καθώς και η παρουσίαση το πρωτότυπου μας σε μικρή κλίμακα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της χρήσης της αντίστροφης μηχανικής, η διαδικασία μετρήσεων υπό πραγματικές συνθήκες και η κατανόηση γενικότερα της διαδικασίας που ακολουθείται στην κατασκευή ενός μοναδικού μοντέλου καλουπιού με την χρήση συμβατικών χειροκίνητων εργαλειομηχανών και οι διάφορες δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την εκπόνηση των διαδικασιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανουργική τεχνολογία (χύτευση, καλούπια, πρέσσες, τόρνοι)
Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.