Το νερό στη βιομηχανία τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το νερό στη βιομηχανία τροφίμων

Τυπάλδου, Μαριγώ

Η εργασία αυτή αποτελείται από εννέα κεφάλαια μέσα από τα οποία θα κατανοήσουμε τη χρήση του νερού στη βιομηχανία τροφίμων στα διάφορα του στάδια, μέσα από τις εφαρμογές, την επεξεργασία του, και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γνωρίσουμε τη χρησιμότητα του νερού στη γη, καθώς και το φαινόμενο του υδρολογικού κύκλου. Έπειτα αναφέρονται τα διάφορα χαρακτηριστικά του νερού δηλαδή οργανοληπτικά, ποιοτικά καθώς και οι ιδιότητες του νερού. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει στοιχεία του νερού στη δημόσια υγεία δηλαδή πιθανές μολύνσεις του νερού, καθώς και τυχόν προβλήματα οσμής και γεύσης. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο εξετάζονται τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, και το πλήθος των μικροοργανισμών. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η χημική ποιότητα του νερού, τα είδη των βακτηρίων που υπάρχουν μέσα σε αυτό καθώς και η χρησιμότητα της εγκατάστασης κρίσιμων σημείων ελέγχου.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Τεχνολογία τροφίμων
Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.