Η αλληλεπίδραση χορηγίας και διαφήμισης στη επικοινωνιακή πρακτική. Η περιπτωσιολογική μελέτη της εταιρείας Vodafone

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η αλληλεπίδραση χορηγίας και διαφήμισης στη επικοινωνιακή πρακτική. Η περιπτωσιολογική μελέτη της εταιρείας Vodafone

Γιουσέφ, Αλέξανδρος

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η αλληλεπίδραση της χορηγίας με τη διαφήμιση στην σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική μέσα από μια αναλυτική, περιγραφική μέθοδο χρησιμοποιώντας παράλληλα το συγκριτικό συλλογισμό για τις δύο έννοιες και τη μέθοδο case study που επιδιώκει, μέσα από το παράδειγμα της εταιρείας Vodafone, να προβάλει τη χρήση της χορηγίας και της διαφήμισης στην επιχειρηματική πρακτική. Τα τελευταία χρόνια η χορηγία και η διαφήμιση καθιερώνονται ως βασικά συστατικά της επικοινωνιακής πολιτικής των σύγχρονων επιχειρήσεων Η επιρροή της διαφήμισης είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και σε ολόκληρο το φάσμα του κοινωνικού γίγνεσθαι. Με την παρουσία της και την καθιέρωση της, επηρέασε την αλλαγή του τρόπου ζωής και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τεχνολογική και πολιτική ζωή των κρατών. Τα τελευταία χρόνια η χορηγία καθιερώνεται όλο και περισσότερο ως βασικό συστατικό της επικοινωνιακής πολιτικής των επιχειρήσεων. Οι πολύπτυχες καινοτομικές δυνατότητες της εξατομικευμένης εφαρμογής της και η στρατηγική εναρμόνιση και ένταξη των διαφόρων μορφών της στην εταιρική επικοινωνία συντελούν στην αυξανόμενη καθιέρωση της ως λειτουργικού και ιδιαίτερα αποτελεσματικού εργαλείου προώθησης και επίλυσης επιχειρηματικών επικοινωνιακών προβλημάτων. Γι αυτό σήμερα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναδεικνύονται χορηγοί στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού, της οικολογίας και των ανθρώπινων και κοινωνικών αξίων γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Διαφήμιση
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.