Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση - δημιουργία πολυμεσικων μαθημάτων για την εκμάθηση προγράμματος επεξεργασίας φωτογραφίας (τα βασικά του Adobe Photoshop)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση - δημιουργία πολυμεσικων μαθημάτων για την εκμάθηση προγράμματος επεξεργασίας φωτογραφίας (τα βασικά του Adobe Photoshop)

Εξαρχόπουλος, Γεώργιος

Η παρούσα εργασία έχει στόχο την ανάλυση των εξελίξεων στην εκπαίδευση με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης. Αρχικά μελετάται η μέθοδος της ηλεκτρονικής μάθησης (e- learning) και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η διάδοσή της και οι ορίζοντες που ανοίγονται για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. Αναλύονται τα οφέλη, αλλά και οι πιθανοί κίνδυνοι που προκύπτουν με την ηλεκτρονική και την εξ αποστάσεως μάθηση. Γίνεται αναφορά στις ομάδες που ευνοούνται περισσότερο, καθώς και στις απαιτήσεις που δημιουργούνται και στη συνέχεια παρατίθενται οι κατηγορίες του e-learning. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πλήρως κατανοητή αυτή η νέα μέθοδος διδασκαλίας και κατανοείται ο λόγος που αποτέλεσε θέμα αυτής της εργασίας. Το δεύτερο μέρος είναι πιο πρακτικό. Εδώ δίνεται ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα εκμάθησης με τη μέθοδο του e-learning. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται δεκαπέντε κεφάλαια για την εφαρμογή εκμάθησης ενός προγράμματος επεξεργασίας εικόνας, του Adobe Photoshop, όπου αναλύονται τα μαθήματα και οι αντίστοιχες ασκήσεις που υπάρχουν στο CD που συνοδεύει την παρούσα εργασία

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Επεξεργασία εικόνας - Ψηφιακές τεχνικές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.